Wetlina Dom Wypoczynkowy

Dokumentacja zapytań ofertowych

Zapytanie ofertowe nr 2/2021 - Przebudowa i modernizacja obiektów domu wypoczynkowego PTTK Wetlina

Zapytanie ofertowe dla postępowania na roboty budowalne o szacunkowej wartości powyżej 50 tys. zł /netto/ pn. "Przebudowa i modernizacja obiektów domu wypoczynkowego PTTK Wetlina", prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu RPPK.01.04.01-18-0220/19 pn. "Wzrost konkurencyjności firmy SAMSARA Piotr Rojek poprzez wdrożenie nowych usług", dofinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, działanie 1.4. Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 - Modernizacja 5 domków letniskowych typu BRDA w miejscowości Wetlina

Zapytanie ofertowe dla postępowania na dostawy o szacunkowej wartości powyżej 50 tys. zł /netto/ pn. "Modernizacja 5 domków letniskowych typu BRDA w miejscowości Wetlina", prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu RPPK.01.04.01-18-0220/19 pn. "Wzrost konkurencyjności firmy SAMSARA Piotr Rojek poprzez wdrożenie nowych usług", dofinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, działanie 1.4. Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.