Wetlina Dom Wypoczynkowy
Fundusz Europejski

Nr projektu: RPPK.01.04.01-18-0220/19

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy SAMSARA Piotr Rojek poprzez wdrożenie nowych usług ”

Cel projektu:

Zasadniczym celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy SAMSARA Piotr Rojek poprzez wdrożenie nowych usług zakwaterowania w obiektach z dostępem do mediów oraz pełnej, komfortowo urządzonej infrastrukturze. Nowa usługa zakwaterowania będzie polegała na udostępnieniu klientom zupełnie nowej, kompleksowej oraz komfortowej infrastruktury w postaci 5 domków z aneksem kuchennym oraz łazienką, z pełnym wyposażeniem sanitarnych, pawilonu noclegowego oraz przebudowanych sanitariatów. Dopełnieniem nowej usługi całorocznego zakwaterowania będą usługi w postaci tematycznych warsztatów fotograficznych oraz zdrowego żywienia.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakresem rzeczowym projektu objęto przebudowę i modernizacją obiektów Domu Wypoczynkowego PTTK Wetlina, tj. termomodernizację domu wypoczynkowego (pawilonu noclegowego), kompletną przebudowę pawilonu sanitarnego, przebudowę 5 domków noclegowych typu BRDA oraz prace na parkingach i drodze dojazdowej.

Wartość projektu: 1 650 905,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 731 092,18 PLN
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.05.2022 r.